1 juli ändras arkiveringsreglerna

Riksdagen har nu beslutat efter en lång process att slopa arkiveringskravet av bokföringshandlingar om dessa blivit digitaliserade.

Lagkravet försvinner för arkivering av pappersfakturor, papperskvitton och andra originalhandlingar. Har företaget/redovisningsbyrån digitaliserat underlagen behöver enbart de digitala filerna sparas under den lagstadgade arkiveringstiden medan pappersunderlagen kan kastas direkt. Arkiveringstiden är idag 7 år.

Följ länken nedan för att läsa mer:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/avskaffat-krav-pa-bevarande-av_hb01cu21

Hur jobbar vi på byrån?

Vi digitaliserar per automatik våra kunders underlag, om det inte är en väldigt liten kund. Dock kan du som kund alltid be oss att digitalisera ditt material om du så önskar.